Advances in SUDEP: Incidence, risk factors and prevention

  1. Home
  2. Vetenskapligt innehåll
  3. You are here: Advances in SUDEP: Incidence, risk factors and prevention

Pubblished: 2023-02-09

9 minutes

Video

Vilka riskfaktorer finns det för SUDEP och varför är det så viktigt? Dr Torbjörn Tomson, Department of clinical neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm ger en kort och kärnfull inblick i ämnet SUDEP.

SW761NP feb 2023

Denna webbsajt är avsedd för vårdpersonal i Sverige. Är du vårdpersonal?