Key messages from Angelini Pharma Satellite Symposium at ILAE 2023

The impact of time lost to achieving meaningful seizure control in adult patients with epilepsy

  1. Home
  2. Vetenskapligt innehåll
  3. You are here: Key messages from Angelini Pharma Satellite Symposium at ILAE 2023

Pubblished: 2023-12-18

3 minutes

Artikel

Den 35:e internationella ILAE epilepsikongressen anordnades i Dublin. Angelini Pharma sponsrade kongressen och anordnade ett satellitsymposium med titeln:

"The impact of time lost to achieve significant seizure control in adult patients with epilepsy".

Fyra internationella experter diskuterade epilepsibehandling: prof. Patrick Kwan, prof. Manuel Toledo, prof. Norman Delanty jochprof. Rhys Thomas. Här finner du en kort sammanfattning av de frågor som diskuterades vid symposiet:

 

SW21728P January 2024

Denna webbsajt är avsedd för vårdpersonal i Sverige. Är du vårdpersonal?