People

Välkommen till HarmoniaMentis.se

Angelini Pharma Nordics lanserar nu HarmoniaMentis.se för vårdpersonal.

  1. Home
  2. Brainpower
  3. You are here: Välkommen till HarmoniaMentis.se

Pubblished: 2022-06-13

1 minutes

Artikel

Epilepsi påverkar livets alla skeenden för patienter och anhöriga. Ett verktyg för att bekämpa stigmatisering är korrekt information och det är med detta i åtanke som Angelini Pharma nu lanserar HarmoniaMentis.se, en ny webbplats med fokus på epilepsi.

Angelini Pharma Nordics mål är att Harmoniamentis.se ska vara en webbplats för dem som söker tydlig, uppdaterad och praktisk information.

På HarmoniaMentis.se kan anställda inom sjukvården även ta del av vetenskapligt material. Klicka på Vårdpersonal.

Glad läsning!

Denna webbsajt är avsedd för vårdpersonal i Sverige. Är du vårdpersonal?